ThingLinkin ja HealthHub Finlandin yhteistyö lupaa mullistaa terveydenhuollon koulutuksen

Uusimmassa HealthHub Finlandin kehitysprojektissa suomalainen opetusteknologiayritys ThingLink Oy ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) Computational Intelligence (CI) -tutkimusryhmä yhdistävät voimansa tutkiakseen tekoälyavusteisten oppimisympäristöjen potentiaalia sairaanhoitajien ja terveydenhuollon ammattilaisten työn tukemisessa.

Projektin tavoitteena on selvittää, miten tekoälyavusteinen perehdytysmateriaalin tuotanto voi tukea sairaanhoitajien ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Hankkeessa kehitetään ja testaan prototyyppi hoitajien perehdytysten ja koulutusten tekemistä helpottavasta keskustelevan tekoälyn sovelluksesta.

“Tekoälyn lupaus työpaikkakoulutuksessa ei piile keskitetysti tuotetun geneerisen koulutusmateriaalin levittämisessä vaan paikallisten osaajien tiedon ja taidon helpossa taltioinnissa, järjestämisessä ja oikea-aikaisessa jakelussa. Yhteistyö HealthHub Finlandin kanssa avaa meille arvokkaan näkymän osaamisen dokumentointiin ja jakamiseen terveydenhuollon alalla. Yhdessä kehitetyllä ratkaisulla on lähtökohtaisesti erinomaiset mahdollisuudet menestyä myös Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla”, toteaa Ulla-Maaria Koivula, ThingLinkin perustaja ja toimistusjohtaja.

Tutkimus perustuu terveydenhuollon koulutuksen kohtaamiin moninaisiin haasteisiin. Näihin kuuluvat muun muassa nopeasti lisääntyvä lääketieteellinen tieto, tasapainottelu teorian ja käytännön taitojen välillä, kriittisen ajattelun kehittäminen, vuorovaikutustaitojen harjoittelu, erilaisten oppimistarpeiden huomioiminen sekä aikarajoitteet.

Tekoälyavusteiset virtuaaliset oppimisympäristöt voivat vastata näihin haasteisiin monin tavoin. Ne voivat parantaa oppimateriaalien laatua ja ajantasaisuutta ja vähentää aikaa ja kustannuksia, jotka liittyvät oppimateriaalien kehittämiseen ja päivittämiseen. Tekoäly voi myös lisätä oppimateriaalien saatavuutta ja räätälöintiä, mikä auttaa vastaamaan erilaisiin oppijoiden tarpeisiin. Lisäksi tekoäly voi parantaa oppijoiden sitoutumista opiskeluun ja mahdollistaa realististen sekä turvallisten harjoittelutilanteiden luomisen.

UEF:in CI-tutkimusryhmä tuo hankkeeseen syvällistä asiantuntemusta tekoälyn soveltamisesta ja innovatiivisista oppimismenetelmistä. Keijo Haataja UEF:in Computational Intelligence (CI) -tutkimusryhmästä on erittäin innoissaan tästä hankkeesta:

Tämä projekti ei ainoastaan edistä tekoälyn soveltamista terveydenhuollon koulutuksessa, vaan tarjoaa myös merkittävän panoksen kliinisen osaamisen ja koulutusmenetelmien kehitykseen. Yhteistyömme ThingLinkin kanssa antaa meille mahdollisuuden tutkia ja kehittää ratkaisuja, jotka voivat mullistaa tapaa, jolla terveydenhuollon ammattilaisia koulutetaan ja valmistellaan tulevaisuuden haasteisiin.”

“Projektin laajemmat vaikutukset ulottuvat kauas yksittäisten sovellusten kehityksestä. Se tarjoaa mallin siitä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää parantamaan oppimiskokemusta, lisäämään oppimateriaalien saavutettavuutta ja räätälöintiä sekä luomaan turvallisia harjoittelutilanteita. Tämä on erityisen merkityksellistä terveydenhuollon alalla, jossa päivittäin kohdataan nopeasti muuttuvia tilanteita ja uusia haasteita”, Haataja korostaa.

“Hankkeen kautta voimme myös vaikuttaa siihen, miten tulevat terveydenhuollon ammattilaiset omaksuvat ja soveltavat tekoälyä osana ammatillista kehitystään sekä päivittäistä työtään, mikä on ratkaisevan tärkeää terveydenhuollon laadun ja tehokkuuden kannalta. EDIH-hankkeen merkittävä tuki sekä EU:lta että Business Finlandilta mahdollistaa sen, että hankkeen kunnianhimoiset tavoitteet voidaan asettaa paljon korkeammalle kuin mitä ilman EDIH-hanketta olisi normaalisti mahdollista”, Haataja huomauttaa.

Tämä yhteistyö lupaa mullistaa terveydenhuollon koulutuksen tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja pitkäaikaisiin haasteisiin ja avaa mahdollisuuden tulevaisuuteen, jossa teknologia mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisten menestymisen tehtävissään.

“Kun pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tarve kehittää tuotteita ja palveluja digitaalisen terveyden kontekstissa siten, että ne tarvitsevat kehitystyöhönsä ulkopuolisia apuja, HealthHub Finland on lyömätön ratkaisu”, kertoo Kimmo Solehmainen Kuopio Healthiltä.

HealthHub Finland antaa kehitystyön tekevät asiantuntijat yrityksen käyttöön ja hoitaa suureksi osaksi rahoituksenkin. Kaikki oikeudet kehitystyöstä jäävät yrityksen käyttöön. Yritykselle tämä sama kuin ostaisi asiantuntijapalveluita niin sanotusti kovalla rahalla, mutta nyt raha jää julkisen tuen ansiosta erittäin pieneksi.”

”Olemme Kuopiossa päässeet tuottamaan yrityksille HealthHub Finlandin puitteissa UEF:in toteuttamia tekoälyintegraatioita jo muutamaan otteeseen ja nämä kehitystyöt ovat olleet kertakaikkisen innostavia. On erityisen hienoa, että liiketoiminnallisen merkityksen lisäksi niillä on myös vahvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Näin on myös ThingLink Oy:n kehitystyön kohdalla. Haluamme toteuttaa vastaavanlaisia töitä niin kauan kuin rahoitusta riittää”, Solehmainen toteaa.

ThingLink-alustasta

Globaalisti toimiva suomalainen opetusteknologiayritys ThingLink Oy kehittää helppokäyttöisiä työkaluja interaktiivisten ja immersiivisten oppimiskokemusten ja ammatillisten perehdytysten tekemiseen. Alustan avulla staattiset koulutusmateriaalit kuten pdf-monisteet, manuaalit ja kalvoesitykset voidaan helposti muuttaa visuaaliseen ja interaktiiviseen muotoon. Yritykset voivat nopeuttaa virtuaalisten, fyysisiin työympäristöihin liittyvien perehdytysten kuten esimerkiksi turvallisuus- ja laitekoulutusten tekemistä tekoälyn avulla ja tätä kautta parantaa perehdytysten saatavuutta, laatua ja oppimistuloksia.
Oppijat voivat kysyä tekoälysovellukselta oikea-aikaista neuvoa tilassa tai tilanteissa toimimiseen tai esimerkiksi laitteiden käyttöön. Tämä vähentää organisaation sisäisiä tukipyyntöjä ja parantaa uusien työntekijöiden saamaa perehdytystä ja tukea.

Lue lisää ThingLinkista.

Lue lisää HealthHub Finlandista ja siitä, miten voimme auttaa yritystäsi kehittämään digitaalisia ratkaisuja terveyteen ja hyvinvointiin.

Vastuuvapauslauseke:

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.