Kumppanisi digitaalisten terveydenhuoltoratkaisujen parissa

Digitaalisella teknologialla on keskeinen rooli uusien ja innovatiivisten tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen luomisessa terveys- ja hyvinvointialalla. Käyttämällä uusia tapoja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, tarjoamalla etä- ja virtuaalihoitoa ja yksilöllistämällä hoitoja voidaan säästää kustannuksia ja parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta, mikä johtaa parempiin terveystuloksiin kaikkien kannalta.

Monet pienet yritykset ja julkiset organisaatiot kamppailevat kuitenkin digitalisaation kanssa. Ne eivät välttämättä osaa käyttää uusinta teknologiaa tai löytää kumppaneita, jotka auttaisivat niitä kehittämään uusia digitaalisia hoitopolkuja ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Me HealthHub Finlandissa uskomme, että eri asiantuntijoiden ja teknologioiden välinen yhteistyö on avain terveydenhuollon muutokseen. Yhdistämällä erilaisia toimijoita ja toimialoja voimme luoda innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.


HealthHub Finland -innovaatiokeskittymän yhteistyökumppanit