Kehitä terveys- ja hyvinvointiliiketoimintaasi digitaalisten innovaatiokeskusten avulla

Terveys- ja hyvinvointialan lisääntyvä digitalisaatio muuttaa tapaa, jolla terveyspalveluja tarjotaan ja vastaanotetaan. Organisaatiot, jotka kehittävät toimintaansa digitalisaation avulla, ovat paremmassa asemassa muihin nähden kilpailussa nopeasti kehittyvässä terveydenhuoltomaailmassa. Miten eurooppalaiset innovaatiokeskukset voivat tukea yrityksiä tässä muutoksessa?

HealthHub Finland ja Location Innovation Hub tukevat yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisten kehitystavoitteiden saavuttamisessa. Tule tapaamaan innovaatiokeskusten edustajia Radical Health Festivaliin Helsinkiin 12.-14.6.2023!

Euroopan unioni perusti hiljattain European Digital Innovation Hub (EDIH) -verkoston auttaakseen pk-yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita kaikkialla EU:ssa vastaamaan digitalisaation haasteisiin ja vahvistamaan kilpailukykyään. 

EDIH-verkosto koostuu yli 200 osaamiskeskuksesta. Ne auttavat yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita parantamaan liiketoiminta- ja tuotantoprosessejaan, tuotteitaan tai palvelujaan digitaalisten teknologioiden avulla. Keskukset tarjoavat muun muassa maksuttomia ja tuettuja testialustoja sekä innovaatiopalveluja, rahoitusneuvontaa ja koulutusta.

Health Hub Finland on portti suomalaiseen terveystietoon ja innovaatiopalveluihin

Turku Science Park Oy:n koordinoima HealthHub Finland on keskitetty palvelupiste terveysalan digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja portti suomalaiseen terveystietoon. Se on osaamisen keskittymä, jonka kautta Suomen tärkeimmät terveysalan alan asiantuntijat tarjoavat yhdessä yrityksille räätälöityjä palvelukokonaisuuksia innovatiivisten digitaalisten terveys- ja hyvinvointiratkaisujen kehittämisen vauhdittamiseen. 

”Nyt alan yritykset voivat käyttää laajaa palveluvalikoimaa, resursseja ja terveystietoa ympäri Suomen yhden palvelupisteen, HealthHub Finlandin, kautta. Alan asiantuntijoiden luomien räätälöityjen palvelupakettiemme avulla me mahdollistamme sen, että yritykset ja organisaatiot voivat toteuttaa visiotaan”, kertoo HealthHub Finlandin projektipäällikkö Henrik Honkanen Turku Science Park Oy:sta.

Location Innovation Hub on sijaintitiedon kumppanisi

Paikkatietokeskus FGI:n koordinoima Location Innovation Hub (LIH) on sijaintitiedon osaamiskeskus, jonka palvelut tuotetaan yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa.

”Sijaintitiedolla on monia sovellusmahdollisuuksia terveys- ja hyvinvointialoilla, esimerkkeinä sairaaloiden sisätilanavigointi, tarkan paikannuksen hyödyntäminen, sijaintietoon perustuva terveystiedon yhdistely ja analysointi sekä terveydenhuollon resurssien suunnittelu”, sanoo projektipäällikkö Antti Jakobsson Location Innovation Hubista.

Yrityksille tarjottavien palveluiden lisäksi LIH esittelee Radical Health Festivalilla syksyllä käynnistyvää Geospatial Challenge Camp -haastekurssia.

”Geospatial Challenge Camp on uudenlainen, paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri Geoportin ja LIH:n kehittämis- ja innovaatiopalvelu. Kymmenen viikkoa kestävän haastekurssin tutkijatiimit kehittävät innovatiivisia, sijaintitietoa ja digitaalisia teknologioita hyödyntäviä terveys- ja hyvinvointisektorin ratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Etsimme nyt kiinnostuneita yrityksiä yhteistyöhön kanssamme”, Jakobsson sanoo.

Lisätietoa:

Suomessa toimii lisäksi kaksi muuta EDIHiä:

Vastuuvapauslauseke:

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.